FOU Logotyp

Nya statsbidrag för Nära vård ger förutsättningar för samarbete och personcentrering

SKR och regeringen har slutit en överenskommelse för 2023 gällande god och nära vård. I överenskommelsen avsätter regeringen drygt sex miljarder kronor som stöd för arbetet med personcentrerad vård.

>Läs om satsningen och prioriterade områden.

En äldre brun skinnbörs med svenska sedlar som sticker ut, från Adobe Stock

 

Utöver detta avsätts även 326 miljoner kronor till säker och jämlik vård. I den satsningen lyfts kvalitetsregister som en viktig kunskapskälla för vårdens och omsorgens förbättringsarbete, men också för forskning och innovation.

På FoU i Sörmland (FoUiS) pågår ett arbete med Nära vård som kommer att slutrapporteras sommaren 2023. Arbetet kommer att ge goda förutsättningar och incitament för Sörmland att komma vidare och fortsatt utveckla den goda och nära vården i Sörmland.

Ett annat stort arbete som pågår på FoUiS är planering av en långtidsstudie om barn och unga, vilket faller väl i in i den nationella satsningen och uttryckta behov av tillgängliga registerdata.

Nära vård:

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/over6miljarderkronortillengodochnaravard.68749.html