FOU Logotyp

Den äldre befolkningen ökar – hur ska vårdpersonalen räcka till?

En utmaning som i högsta grad påverkar behovet av kompetens i välfärden är att antalet personer över 80 år beräknas öka med närmare 50 procent fram till 2031. Det innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt 30 procent under samma period, samtidigt som även hälso- och sjukvården behöver fler medarbetare.

En äldre kvinna och en vårdpersonal, bild från Adobe stock

Men lösningarna är inte så enkla att det räcker att enbart rekrytera personal. Kommuner och regioner behöver förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda.

Sveriges kommuner och regioner SKR publicerade i december en rapport gällande personalprognos 2021–2031 och hur välfärden kan möta kompetensutmaningen. Du hittar den på skr.se - Valfardens-kompetensforsorjning.pdf

Gemensam satsning för medarbetare

Som en del av FoUiS arbete med Nära vård har ett behov av kompetensutveckling inom just Nära vård identifierats. Det har lett till att alla nio kommuner i Sörmland har beslutat om en gemensam satsning på kompetensutveckling för medarbetare. Under våren 2023 kommer en uppdragsutbildning inom ämnet Nära vård att genomföras via Högskolan Dalarna

>Länk till kursen