FOU Logotyp

Forskningsprojekt undersökte och skapade ny kunskap inom habiliterings- och hjälpmedelsområdet för behandling av spasticitet

Syftet var att undersöka möjligheten att ge barn med cerebral pares möjlighet till större rörelsefrihet och självständighet, genom att använda en dräkt som normaliserar den obalans i muskulaturen som personer med cerebral pares har.

Flicka på en gunga i solnedgången, rullstol bredvid

Under åren 2019 till maj år 2020 pågick ett projekt som handlade om utvärdering av ett hjälpmedel Electro-dress Mollii®. Projektet var ett samverkansprojekt med Mälardalens högskola, Habiliteringen och Hjälpmedelscentralerna i Sörmland och Västmanland.  Electro-dress Mollii® utvärderades genom att använda single case studier med en ABAB design.

Syfte

Syftet med projektet var att undersöka om multipel elektrisk stimulering kan ha effekt på spasticitet och felaktig muskelspänning hos barn med cerebral pares, och om det kan rekommenderas i rutinsjukvården inom habiliteringen i Västmanland och Sörmland.

Resultat

Sammanfattningsvis indikerar resultaten från studien att multipel elektrisk stimulering, electro-dress Mollii® hade liten eller ingen effekt på det primära utfallsmåttet, spasticitet i någon av de sju case studierna. Vidare rekommenderas att möjlig effekt av electro-dress Mollii® på motorisk funktion fortsatt behöver utvärderas med tanke på potentiell dos- respons och att även följa behandlingen över en längre tid än vad som gjordes i denna studie.

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2019 - 2020 Avslutat

Partner: MDH och Habilitering och hjälpmedelscentraler i Region Sörmland och Västmanland

Kontaktperson: Marina Arkkukangas marina.arkukkangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31