FOU Logotyp

Samtalsmodell för små barns trygghet

litet barn lägger pusselOrosanmälningar som rör små barn (0–6 år), där en av föräldrarna har beroendeproblematik, kommer ofta in till socialtjänsten. De kommer bland annat från allmänheten, förskolan, frivården eller psykiatrin. Vid orosanmälan görs en förhandsbedömning med båda föräldrarna. Om ingen utredning inleds efter det, tas vanligtvis ingen mer kontakt med föräldrarna.

Två socialarbetare i Eskilstuna kommun, från beroendeenheten Vägen och Mottagningsenheten, har tillsammans med forskningsledare vid FoU i Sörmland utarbetat en stödsamtalsmodell. Modellen har sedan testats i en pilotstudie. Under halvdagskonferensen presenteras samtalsmodellen och som har testats i en pilotstudie inom socialtjänsten i Eskilstuna kommun.

Rapporten hittar du >här

>Ett podcastavsnitt om modellen hittar du här

Medverkande i projektet var

Ulla Beijer, forskningsledare vid FoU i Sörmland

AnnCriztin Welinder, socionom, Beroendemottagningen Vägen, Eskilstuna kommun

Helene Lillieborg, socionom, Mottagningsenheten IFO, Eskilstuna kommun

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2017-2018 - Avslutat

Rapport: Rapport 2018:3

Författare: Ulla Beijer