FOU Logotyp

Forskning om SIP, delaktighet och kognitiv funktionsnedsättning

I september 2018 började FoUiS medarbetare Liv Mannberg en forskarutbildning vid Mälardalens Högskola.

Forskningen kommer att ske på halvtid och beräknas då ta 8 år. Projektet handlar om delaktighet i SIP för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet är att undersöka delaktighet ur individens perspektiv men också att titta på hur professionella gör för att individen ska kunna vara delaktig. Data kommer att samlas in genom intervjuer på olika sätt och genom dokumentation av SIP. 

>Mer information om forskningsprojektet (pdf).

Tidigare arbete med SIP

Liv har under sin tid på FoU i Sörmland arbetat mycket med just SIP. Du kan redan nu läsa hennes Slutrapport ifrån det arbetet.

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP –  Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016.  Rapport 2016:3

Avsnitt 8 av FoU-podden som handlar om SIP, hittar du>här.

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2018 - pågår

Partner: Kommuner och region i Sörmland

Kontaktperson: Liv Nordström, liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37