FOU Logotyp

STARK - Fallprevention i medelåldern

FoUiS var samverkanspart i STARK, som inleddes under november 2018 och var ett innovationsprojekt (UDI steg 1) finansierat av Vinnova.

En medelålders man står på ett ben och stretchar framsida lår

Bakgrund och syfte

Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Det leder till att individen får stärkt självkänsla, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre.

Det övergripande syftet med projektet STARK var att utarbeta ett underlag till ett digitalt verktyg (ehälsoverktyg) för att redan i medelåldern kunna skatta sin fysiska förmåga, samt att utreda lämplig implementeringsväg så att ehälsoverktyget kan göras tillgängligt för befolkningen.

Genomförande och förväntade vinster

Datainsamling skedde genom enskilda intervjuer, fokusgrupper samt genom tester av styrka och balans på ett antal personer i medelåldern. Detta för att utarbeta underlag till ehälsoverktyget, validera metoden samt hitta en lämplig implementeringsväg för ehälsoverktyget.

STARK-projektet förväntades i längden bidra till systemförändring där den totala summan för vårdkostnader minskar och förskjuts mot förebyggande insatser från till exempel ortopediska operationer och hemtjänst.

Projektparter

STARK drevs av Mälardalens högskola, Mia Folke (projektledare) och Anna Åkerberg (forskare), och skedde i samverkan med FoUiS (Anna Åkerberg, Marina Arkkukangas), Blekinge Tekniska Högskola (Mikael Johnsson) och Region Västmanland Innovation (Annika Kärnsund).

Vill du veta mer om STARK, kontakta projektledare Mia Folke (Mdh), mia.folke@mdh.se eller Anna Åkerberg (FoUiS / Mdh), anna.akerberg@fou.sormland.se

I FoU-podden finns en spellista om Välfärdsteknik och digitalisering där kan du höra mer om noden för välfärdsteknik och projekten STARK och IVRIS >här.

Läs mer om STARK på >Vinnovas hemsida

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2018 - 2019 - Avslutat

Partner: Vinnova

Kontaktperson: Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se
Tel 073-662 08 99