FOU Logotyp

Levande bibliotek

Ett levande bibliotek består av personer som har erfarenhet av att vara brukare, klienter, patienter eller närstående och som kan ha mycket att bidra med i utvecklingen av socialtjänst och hälso- och sjukvård. Levande bibliotek är ett sätt att ta tillvara på sådana erfarenheter.

>Poster Levande bibliotek (pdf A3)

Verksamheter med pågående utvecklingsarbete kan låna erfarna personer som inspiration i detta arbete. De erfarna personerna kommer att ha olika ålder, bakgrund och erfarenhet av kontakter med socialtjänst och hälso- och sjukvård. Gemensam nämnare för de erfarna i biblioteket är en vilja att bidra med sina berättelser och erfarenheter. De kan komma att medverka i till exempel projekt- och utvecklingsarbete, på utvecklingsdagar, workshops, introduktionsutbildningar eller konferenser.

FoU i Sörmland har fått i uppdrag att bygga upp ett levande bibliotek för länet. Nu pågår arbetet med att rekrytera erfarna till det levande biblioteket och att inspirera verksamheter inom kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård att utnyttja denna möjlighet till nya perspektiv.

Om du blir intresserad av att ingå i biblioteket med dina erfarenheter, kan du kontakta Lina Larsson eller Anna Åkerberg.

Om du har frågor eller är intresserad av att ingå i biblioteket med dina erfarenheter kan du kontakta Anna eller Lina genom att mejla, ringa eller använda kontaktformuläret nedan.

Lina Larsson, forskningsledare/utvecklingsledare, 016 5414035

Anna Åkerberg, forskningsledare, 073-950 82 92

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2019 - 2022

Partners:

Kontaktpersoner:
Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se 
tel 073-950 82 92

Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 076-949 63 64