FOU Logotyp

DiAS -Digital Alkoholprevention i Sörmland

Under våren 2019 inleddes ett forskningsprojekt i Sörmland (Digital Alkoholprevention i Sörmland, DiAS) där det digitala eHälsosystemet Previct Alkohol testades i alkoholberoendevården.

En person som pekar på sin mobiltelefon, uppifrån

Syftet med projektet

Syftet med projektet ar att testa och samla in erfarenheter av det digitala eHälsosystemet Previct Alkohol från både utförare (projektledare och behandlare i kommunerna) samt brukare, samt utvärdera om eHälsosystemet kan rekommenderas som komplement inom missbruksvården.

eHälsosystemet testas i kommunerna

Det digitala eHälsosystemet Previct Alkohol är en CE-märkt medicintekniksprodukt som består av en vårdtelefon, en alkomätare och en webbportal. I projektet skedde insamling av data genom att behandlare och brukare i de åtta kommunerna själva testade eHälsosystemet under sex månader. Projektet inleddes i maj och testperioderna i kommunerna avslutas den 31 december 2019. Datainsamling skedde även genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper.

Ansvariga för projektet

Projektet leddes av FoUiS, av de drivande i Noden för välfärdsteknik och digitalisering (NVD): Karl Schultz (projektledare) och Anna Åkerberg (forskningsledare), och skedde i samarbete med åtta sörmländska kommuner och företaget Kontigo Care AB. För mer information, kontakta Karl eller Anna.

>Läs mer om DiAS i NVD-bloggen

I FoU-podden finns en spellista om Välfärdsteknik och digitalisering där kan du höra mer om noden för välfärdsteknik och projekten STARK och IVRIS >här.

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2019 - 2020 Avslutat

Partners: Kommuner i Sörmland och Kontigo Care AB

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se , tel 073-950 82 92

Karl Schultz
Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 93

Rapport: Utvärderingsrapport 2020:2
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:2

Övrigt:
FoU-podden om digital alkoholprevention