FOU Logotyp

Livskvalitet handlar om en allmän upplevelse av välbefinnande

Livskvalitet är idag ett stort forskningsområde och används bland annat vid utvärdering av kvalitet i olika stöd- och serviceinsatser. I två studier har personer med intellektuella funktionsnedsättningar beskrivit hur de ser på fenomenet livskvalitet.  Resultaten visar att livskvalitet handlar om en allmän upplevelse av välbefinnande. Att vara sedd som vuxen är centralt och påverkas av om man upplever kontroll i livet, trygghet och social tillhörighet.

En kvinna ligger i en hängmatta och läser en forskningsartikel

Studierna utmynnade i en livskvalitetsmodell, UQoL, som beskrivs i Artikel 1. Modellen har validerats vilket beskrivs i Artikel 2.

Artikel 1

Õie Umb-Carlsson & Helena Lindstedt (2011). The prerequisites for QoL of people with intellectual disabilities, Scandinavian Journal of Disability Research, 13:4, 241-253, DOI: 10.1080/15017419.2010.490729

Du hittar hela artikel 1 här: https://www.sjdr.se/articles/10.1080/15017419.2010.490729/

Artikel 2

Õie Umb Carlsson & Päivi Adolfsson (2018). Quality of Life is to Experience Adult Social Status, Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 15:4, 272-283. Doi: 10.1111/jppi.12282

Abstrakt Artikel 2

Quality of life (QoL) has become an important outcome in evaluations of services and support for people with intellectual disabilities (ID). Many people with ID request more say and want to be involved in the development of services and support provision.

The original Uppsala QoL (UQoL) model consists of a general essence and hierarchically ordered themes and describes QoL from the perspective of people with ID through individual interviews. The aim of the present study is to examine the UQoL regarding its inherent component parts and to explore the interrelationship between them. The study contributes to the understanding of the concept of QoL from the perspective of people with ID. Focus group interviews were conducted with people with mild and moderate ID.

Results

The results indicate that QoL is to experience well‐being. The key component of QoL is to experience adult social status. which is determined by whether the individual experiences having control of their life, experiences a sense of personal safety and feels social belonging. In concordance with the original model, the UQoL2 is mainly made up of components equivalent to those frequently reported in the QoL literature. Nevertheless, some differences require attention. The primary component, adult social status, has not previously been highlighted in the QoL literature.

The point of departure in the UQoL model is the users´ perspective rather than the user perspective as perceived by professionals or researchers. The UQoL is not primarily linked to the quality of service provision, but to peoples' daily life. A revised version of the original UQoL is suggested. Unlike the original model, other than the fact which that adult social status is superior, the components are not hierarchically organized, rather the interrelation between them is emphasized.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av författarna eller FoUiS om du vill ha mer information.
mobil: 0768 17 17 75

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Peojektperiod: Avslutat

Artiklar: Se texten

Författare: Õie Umb Carlsson m fl