FOU Logotyp

Kartläggning av kompetensförsörjning

Uppdragsbeskrivning

Syftet med kartläggningen av kommunerna i Sörmlands kompetensförsörjningsplaner är att ge ett underlag till utvecklingsarbetet för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen och säkerställa en god och nära vård i Sörmland. 

Uppdraget påbörjades i augusti 2021 med planerat slutförande senast december 2022.

Uppdraget:

Genomföra en kartläggning av länets kommuners kompetensförsörjningsplaner:

  • Sammanställa och analysera kommunernas kompetensförsörjningsplaner, inkluderat utbildningsplaner för personal inom vård och omsorg
  • Föra en dialog med respektive kommun för att tydliggöra utvecklingsbehov i kommunens arbete med kompetensförsörjning
  • Belysa förutsättningar och villkor för att utveckla och kvalitetssäkra länets kompetensförsörjning mot en god och nära hälsa

Som underlag för kartläggningsuppdraget definierades begreppet kompetensförsörjning i enlighet med Rikstermbanken att ”på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens”. Begreppet kompetensförsörjning omfattar flera olika delar:
– analys av kompetensbehov
– utbildning
– rekrytering
– behålla medarbetare med rätt kompetens
– hur medarbetarnas tid och kompetens används.

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Kartläggningsprojekt

Projektperiod: 2022 -?

Kontaktpersoner:

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89

Matilda Gränsmark
matilda.gransmark@regionsormland.se
072-250 32 75