FOU Logotyp

IVRIS – Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan

FoUiS var samverkanspart i projektet IVRIS, som inleddes under november år 2018. IVRIS var ett innovationsprojekt med fokus på välfärdsteknik och äldre, finansierat genom Vinnova.

Bakgrund och syfte

Bakgrunden till IVRIS var den ökande användningen av välfärdsteknik hos den åldrande befolkningen. Införandet av välfärdsteknik är ofta komplext och det krävs att både de äldre och vårdgivare, från medarbetarnivå till organisationsnivå, involveras. Genom att utveckla innovationsprocesser som underlättar samverkan mellan de olika aktörerna kan välfärdstekniken användas på ett optimalt sätt.

IVRIS byggde på, och var en mer praktisk tillämpning av, det avslutade SinS-projektet som resulterade i en verktygslåda med metoder och koncept för innovation i samverkan (http://co-wt.se/). I IVRIS skulle verktygslådan integreras och testas inom två utvalda organisationer: Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

FoUiS hjälpte till att sprida erfarenheterna från projektet till kommunerna i Sörmland. Det långsiktiga målet var att bidra till ökad innovationsförmåga i Sörmland.

Projektparter

Projektet drevs av Mälardalens högskola: Lucia Crevani (projektledare), Michela Cozza och Silvia Bruzzone. Projektparter var Eskilstuna kommun, FoU i Sörmland och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

>Lyssna gärna på avsnitt 16 av FoU-podden, det handlar om IVRIS.

Den konceptuella verktygslådan hittar du på http://co-wt.se/. Om du har synpunkter på innehållet på verktygslådan eller vill veta mer om IVRIS, kontakta projektledare Lucia Crevani (lucia.crevani@mdh.se), Karl Schultz eller Anna Åkerberg.

Läs mer om IVRIS på >Vinnovas hemsida

Checklista - Välfärdsteknik

Ivris resulterade i en Checklista för välfärdsteknik. >Länk till checklistan

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2018 - 2021 Avslutat

Partner: Vinnova

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
Tel 073-950 82 92

Karl Schultz
Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 93