FOU Logotyp

Nära vård

Runt om i Sverige pågår omställningen till Nära vård. Det handlar om att skapa en personcentrerad nära vård som möter invånarnas behov på ett bättre sätt. Vården ska vara av fortsatt hög kvalitet samtidigt som den effektivt möter den demografiska utvecklingen.

Via vänstermenyn (på mobil övre menyn) hittar du information om nära vård och den omställning av hälso- och sjukvården som just nu pågår i hela Sverige. I Sörmland jobbar Region Sörmland och kommunerna tillsammans i omställningsarbetet.

Projekt Nära vård i Sörmland

FoUiS har drivit ett tvåårigt utvecklingsprojekt med syftet att hålla samman Sörmlands kommuner och Regionen i omställning mot en nära vård. Uppdraget innebar att arbeta fram en gemensam målbild, samt att ge förslag på gemensamma fokusområden och hur man skulle kunna följa upp omställningen.

Bild som illustrerar målbilden en båge med symboler för ett hälsosamt liv samt tre gubbar i mitten, en blå, en grön och en röd.

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Utvecklingsprojekt och forskningsprojekt

Projektperiod:
Forskningsprojekt 2022-2026
Utvecklingsprojekt 2021 - 2023 Avslutat

Kontaktpersoner:

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel 016-541 40 31

>Projektrapport Nära vård
>Bilagor till projektrapport Nära vård