FOU Logotyp

Nod för välfärdsteknik & digitalisering

Med behovsanpassad digital teknik kan människor med olika former av funktionsnedsättningar få en ökad trygghet och självständighet i sitt vardagsliv. Ett vanligt förekommande begrepp för den här tekniken är välfärdsteknik. Den nystartade Noden för välfärdsteknik är tänkt att hjälpa till med att samordna arbetet med denna teknik i Sörmland.

Det sker en snabb utveckling på området välfärdsteknik och det är ibland svårt att veta vilka produkter och hjälpmedel som faktiskt fungerar som de är tänkta att fungera. Noden för välfärdsteknik kommer att stödja kommuner och landsting vid införandet av nya digitala hjälpmedel inom vård och omsorg. Det görs bland annat genom omvärldsbevakning och kunskapssammanställningar och genom att ta fram metoder för med utvärdering av välfärdstekniska tjänster och produkter. Noden ska också arbeta för att underlätta och främja samverkan samt utbyte av erfarenheter kring välfärdsteknik mellan kommunerna i Sörmland.

Noden drivs i projektform och projektet är planerat att pågå under tre år, till och med 2021. Förutom projektledare Karl Schultz, finns också Anna Åkerberg som forskningsresurs och Mikael Eliasson från Hjälpmedelscentralen som bidrar med teknikkompetens

FOU-podden om välfärdsteknik och digitalisering

Avsnitt 10 av FoU-podden handlar om noden för välfärdsteknik och digitalisering (Länk till SoundCloud), avsnitt 5 om tjänstedesign och avsnitt 6 om teknik för att främja fysisk aktivitet (SAS)

Du hittar FoU-podden på vår hemsida eller där poddar finns.

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2017 - 2021

Partners: Hjälpmedelscentralen och kommuner i Sörmland

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se
Tel 073-950 82 92

Karl Schultz
Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 070-622 24 46