FOU Logotyp

Rapporter 2020-2023

Vi publicerar flera olika typer av rapporter som alla har lite olika kriterier, t ex utvärderingsrapport, översiktsrapport, projektrapport och FoU-rapport. För att få kallas FoU Rapport krävs det ett arbete som är forskningsinriktat och som innehåller en mera omfattande teoretisk och metodisk ansats och resultatanalys.

ÅR 2023

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Följeforskning om utvecklingsarbetet – delrapport 2

Rapportsida
Utvärderingsrapport 2023:1
Kortversion av översiktsrapport 2023:1

ÅR 2022

Gemensamt tiomånadersbesök
- Medarbetares upplevelser och erfarenheter av ett pilotprojekt i Region Sörmland- Införande av ny form för samverkan mellan barnhälsovård och folktandvård

FoU-rapport 2022:8
Kortversion av rapport 2022:8

Slututvärdering ESF-projektet LIKES 
Ett arbetsmarknadsprojekt med fyra lokala delprojekt

Utvärderingsrapport 2022:7
Kortversion av översiktsrapport 2022:7 

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Följeforskning om initiering och start av utvecklingsarbetet – delrapport 1

Utvärderingsrapport 2022:6
Kortversion av översiktsrapport 2022:6

Kartläggning av Sörmlands kommuners kompetensförsörjningsplaner

Översiktsrapport 2022:5
Kortversion av projektrapport 2022:5

Sörmlands Levande bibliotek

Projektrapport slutrapport 2022:4
Kortversion av projektrapport 2022:4

Noden för välfärdsteknik och digitalisering (NVD)

Projektrapport 2022:3
Kortversion av projektrapport 2022:3

Medarbetares kunskaper, uppfattningar och åsikter om välfärdsteknik
- Enkätundersökning genomförd inom äldreomsorgen i Eskilstuna kommun

Utvärderingsrapport 2022:2
Kortversion av utvärderingsrapport 2022:2
Filmad presentation om enkätundersökningen (YouTube)

Samverkan i barnhälsovården
- betydelse för vårdkvalitet och arbetsrelaterat välbefinnande

FoU-rapport 2022:1
Kortversion av rapport 2022:1

ÅR 2021

Ordnat införande av nya obeprövade hjälpmedel

Projektrapport 2021:5
Bilaga 1 Processkarta
Bilaga 2 Processbeskrivning
Kortversion av projektrapport 2021:5

Medarbetarnas erfarenheter av arbetet med barns rätt som närstående
- inom palliativ vård, Region Sörmland

Översiktsrapport 2021:4 Huvudrapport
Fördjupningsdel 1
Fördjupningsdel 2
Hela rapporten och fördjupningsdelar som ljudfiler
Kortversion av översiktsrapport 2021:4

Att stötta och stärka användningen av användardrivna utvecklingsprocesser i Sörmland
En rapport om ett utvecklingsprojekt

Projektrapport 2021:3
Kortversion av projektrapport 2021:3
FoU-podden om noden för tjänstedesign

Utvärdering av ESF-projektet SPRÅKA
En modell för kompetensutveckling för hemtjänstens utrikesfödda personal

Utvärderingsrapport 2021:2
Kortversion av utvärderingsrapport 2021:2
FoU-podden om SPRÅKA

Medarbetares kunskaper, uppfattningar och åsikter om välfärdsteknik
Enkätundersökning genomförd inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun

Utvärderingsrapport 2021:1
Kortversion av utvärderingsrapport 2021:1
Filmad presentation om enkätundersökningen (YouTube)
FoU-podden om visningsmiljön

ÅR 2020

Delrapport SPRÅKA

Utvärderingsrapport 2020:3 
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:3

Digital Alkoholprevention i Sörmland (DiAS)

Utvärderingsrapport 2020:2
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:2
FoU-podden om digital alkoholprevention

Okända hjälpmedel
- erfarenheter från ett forskningsprojekt i Sörmland och Västmanland

Utvärderingsrapport 2020:1
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:1
FoU-podden om projektet


Externa rapporter 2020

>Läs mer om rapporten

Projektrapport SIM LSS Nyköping(pdf)


 

Presentationer med ljud

Rapport 2022:2

Rapport 2021:1

Rapport 2021: 4