FOU Logotyp

Judo - fallförebyggande träning för alla

Hur kan träning i fallteknik minska risken för skada vid fall och även risken att falla?

Blå bakgrund, två svarta siluetter av en person som kastar en annan som i judo

Forskare från Dalarnas Högskola och FoU i Sörmland vill besvara frågan i ”Fallkompetens i arbetslivet” som är ett unikt samverkansprojekt med svenska judoförbundet och AFA försäkring.

Projektets syfte

Idag sker cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid, 2500 fallolyckor på väg till eller från arbetet. Hela 2000 av alla fallolyckor på arbetsplatsen är av allvarlig karaktär. Syftet med projektet är att förebygga fallolyckor, och minska skador av fallolyckor, på arbetsplatsen.

Fokus på en ny riskgrupp

Äldres fallolyckor har fått stor plats i media de senaste åren, medan fallolyckor på arbetsplats inte har synts så mycket.  Fokus flyttas i det här projektet från åldersgruppen över 65 år till åldersgruppen 18–65, i arbetslivet, som en riskgrupp för fallolyckor. En orsak till det är att vårt aktivitetsmönster förändras och präglas mer och mer av stillasittande, vilket påverkar bland annat våra fysiska funktioner negativt. Ju sämre fysiska förutsättningar vi har vid åldrande desto större risk löper vi att inte kunna hantera riskfyllda situationer i det dagliga livet, exempelvis att parera ett fall.

Judo4Balance

Judo4Balance som testas i detta projekt är ett preventivt träningsprogram utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet. Under 2018 har programmet genomförts på olika arbetsplatser runt om i Sverige och det planeras fortsätta under våren 2019. Programmet innehåller 10 sessioner med olika tekniker viktiga för att lära sig bland annat fallteknik men även att påverka fysisk status och de fysiska parametrar som vi vet är viktiga för att minska risken för fall och fallrelaterade skador.

Andra riskfaktorer för fall

Forskning har visat att även livskvalitet och tilltro till sig själv har ett starkt samband med risk för att falla, framför allt hos äldre. Även dessa faktorer kommer att utvärderas av forskare i projektet.

Viktigt förebyggande arbete

FoU i Sörmland ser detta som ett viktigt förebyggande arbete och uppmuntrar till att efterfråga träningsprogrammet även i Sörmlands kommuner och Region Sörmland.

En önskan finns även att prova programmet på äldre över 65 år, men det är i dagsläget bara i planeringsfasen. För mer information kontakta Marina Arkkukangas marina.arkukkangas@fou.sormland.se

Läs mer på: https://judo.se/fallprevention/fallkompetens/

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 201X - pågår

Partner: Högskolan dalarna, Svenska Judoförbundet och AFA försäkringar

Kontaktperson:Marina Arkkukangas marina.arkukkangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31