FOU Logotyp

Kunskapsstöd

Nationella aktörer med särskilt kunskapsuppdrag gällande Kvinnofrid.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. https://www.nck.uu.se

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer kunskapsguiden om våld

Barnafrid vid Linköpings universitet är nationellt centrum för kunskap om våld mot barn www.barnafrid.se

Fördjupning inom barnområdet hos andra aktörer  www.barnafrid.se/kunskapsresurser-hos-andra-myndigheter-och-organisationer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. www.allmannabarnhuset.se/temaoraden/vald-overgrepp

UMO, Ungdomsmottagning på nätet, är en landstingsägd verksamhet som fungerar om ett komplement till de traditionella ungdomsmottagningarna i Sverige. UMO kan vara ett kunskapsstöd för dig som möter unga mellan 13-25 år www.umo.se 

Unga relationer.se kan vara ett kunskapsstöd för dig som möter unga under 20 år. Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis. ungarelationer.se

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel. www.nmtsverige.se

Kunskapsstöd till personer i sitt arbete håller i samtal om våld tillsammans med personer med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar behöver man ha kunskap om våld och om funktionsnedsättning. bildsamt.se/forskning