FOU Logotyp

Kunskapsstöd

Nationella aktörer med särskilt kunskapsuppdrag gällande Kvinnofrid.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. https://www.nck.uu.se 

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer kunskapsguiden om våld  kunskapsguiden.se

Nationellt kompetensteam hedersrelaterat våld och förtryck har i uppdrag att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, samt bistå med kunskap och kompetens på området. https://www.hedersfortryck.se/

Jämnställdhetsmyndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden, däribland mäns våld mot kvinnor. https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor

Bilder som stöd i samtal om våld är ett material riktat till personer i sitt arbete håller i samtal om våld tillsammans med personer med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar behöver man ha kunskap om våld och om funktionsnedsättning. http://hh.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-om-vald/

Barn och unga

Barnafrid vid Linköpings universitet är nationellt centrum för kunskap om våld mot barn www.barnafrid.se

Fördjupning inom barnområdet hos andra aktörer  www.barnafrid.se/kunskapsresurser-hos-andra-myndigheter-och-organisationer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. www.allmannabarnhuset.se/temaoraden/vald-overgrepp

UMO, Ungdomsmottagning på nätet, är en landstingsägd verksamhet som fungerar om ett komplement till de traditionella ungdomsmottagningarna i Sverige. UMO kan vara ett kunskapsstöd för dig som möter unga mellan 13-25 år www.umo.se 

Unga relationer.se kan vara ett kunskapsstöd för dig som möter unga under 20 år. Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis. ungarelationer.se

Våldsutövare

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Även yrkesverksamma med frågor som rör relationsvåld är välkomna att ringa telefonlinjen, samt att hämta material för att uppmana våldsutövare att ta kontakt.  https://valjattsluta.se

Preventell är en nationell hjälplinje för människor som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Tjänsten är även öppen för anhöriga med oro samt vårdgivare, myndigheter, organisationer eller föreningar som önskar stöd och hänvisningsråd. http://preventell.se/

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel. www.nmtsverige.se

 

 

Kvinnofridslinjen 020-505050