FOU Logotyp

Nationella och regionala aktörer

Viktiga aktörer när det gäller kunskapsspridning till professionella:

Socialstyrelsen >Socialstyrelsen

Jämställdhetsmyndigheten >Jämställdhetsmyndigheten

Brottsoffermyndigheten >Brottsoffermyndigheten

Länsstyrelsen Östergötland har särskilt uppdrag gällande hedersförtryck >Länsstyrelsen

SKR >SKR

Länsstyrelsen Södermanlands län, Mäns våld mot kvinnor  >Länsstyrelsen

Region Sörmland Kompetenscentrum mot våld, Region Sörmland >Kompetenscenter

Kvinno- och tjejjourer Sörmland >Jourer

Män för jämställdhet >MÄN

 

Kvinnofridslinjen 020-505050