FOU Logotyp

Nationella och regionala aktörer

Viktiga aktörer när det gäller kunskapsspridning till professionella

Socialstyrelsen >Socialstyrelsen

Jämställdhetsmyndigheten >Jämställdhetsmyndigheten

Brottsoffermyndigheten >Brottsoffermyndigheten

Länsstyrelsen Östergötland har särskilt uppdrag gällande hedersförtryck >Länsstyrelsen

SKR >SKR

Sörmland

Länsstyrelsen Södermanlands län, Mäns våld mot kvinnor  >Länsstyrelsen

Region Sörmland Kompetenscentrum mot våld, Region Sörmland >Kompetenscenter

Kvinno- och tjejjourer Sörmland >Jourer

Män för jämställdhet >MÄN

Kunskapsstöd när det gäller lagar

Barnfridsbrott och barn som upplever våld >Barnfridsbrott

Verka för beteendeförändring hos våldsutövare >Insatser för våldsutövare

Sexualbrottslagstiftning >samtyckeslag

 

Kvinnofridslinjen 020-505050