FOU Logotyp

Forskning om SIP, delaktighet och kognitiv funktionsnedsättning

I september 2018 började FoUiS medarbetare Liv Mannberg en forskarutbildning vid Mälardalens Högskola.

Forskningen kommer att ske på halvtid och beräknas då ta 8 år. Alla kommuner och landstinget i Sörmland är med och finansierar forskningsprojektet som kommer att handla om delaktighet i SIP för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet är att undersöka delaktighet ur individens perspektiv men också att titta på hur professionella gör för att individen ska kunna vara delaktig. Data kommer att samlas in genom intervjuer på olika sätt och genom dokumentation av SIP. 

>Mer information om forskningsprojektet (pdf).

Tidigare arbete med SIP

Liv har under sin tid på FoU i Sörmland arbetat mycket med just SIP. Du kan redan nu läsa hennes Slutrapport ifrån det arbetet.

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP –  Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016.  Rapport 2016:3

Avsnitt 8 av FoU-podden som handlar om SIP, hittar du>här.

Vi söker forskningspersoner

I forskningsprojektet kring delaktighet i SIP ska data samlas in genom intervjuer och observationer av SIP-möten.

Nu eftersöks forskningspersoner som kan ingå i studien: Vuxna personer (över 18 år) med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, som ska genomföra en SIP. Sprid denna information till de verksamheter som möter dessa personer och som kan vara behjälplig att förmedla kontakt med personer som kan tänkas vara med.

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2018 - pågår

Partner: Kommuner och region i Sörmland

Kontaktperson: Liv Nordström, liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37