FOU Logotyp

Utvärderingar för RAR

FoUiS hade under tiden 2020 – 2022 avtal med Sörmlands Finsamförbund RAR Sörmland att utvärdera finansierade insatser*.

Om uppdraget

Uppdraget består i att:

  • granska ansökningar, avseende syfte, mål och möjligheter att utvärdera insatsen
  • utarbeta en utvärderingsplan i dialog med insatsen och RAR
  • följa insatsen, efterfråga överenskommet underlag
  • utvärdera måluppfyllelse
  • leverera utvärderingsrapport

*Avtalet med RAR har upphört/gått ut (vid årsskiftet 2022/2023), de insatser som fortfarande inte är avslutade kommer att utvärderas av FoUiS enligt plan.

Läs mer om RAR Sörmland här https://rarsormland.se/

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forsknings-/utvärderingsprojekt

Projektperiod: 2020-2022

Ett projekt fortsätter till 2024

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 076-949 63 64

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89