FOU Logotyp

Brand

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 45 sek)

Se de två filmerna och gör e-utbildning om brand. Fundera över reflektionsfrågorna.

Brandförlopp i rum

Reflektionsfrågor

  • Hur lång tid tar det för ett rum att bli övertänt? 
  • Blev du förvånad över brandförloppets hastighet?


Filmen är framtagen av Brandskyddsföreningen (1,5 min)

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 1 min)

Förebyggande och hantering av brand -  inom vård och omsorg

Reflektionsfrågor

  • Vilka brandrisker kan finnas på din arbetsplats?
  • Hur gör du för att rädda, varna, larma, släcka?
  • Hur gör du om en rörelsehindrad person ligger i sängen när det börjar brinna?

FoU i Sörmland har i samverkan med räddningstjänsten i Strängnäs kommun tagit fram en film (22 min) om hur brand kan förebyggas och hanteras inom vård och omsorg. I filmen kan ni bland annat se hur personer med rörelsenedsättning kan utrymmas med hjälp av madrassunderlägg och hur personal ska hantera en sådan utrymning. 

Välj en av två utbildningar om brandskydd/brandsäkerhet

1. Webbutbildning stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer (45 min)

Socialstyrelsens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har tagit fram en webbutbildning om stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer, som tar ca 45 minuter. Utbildningen riktar sig framförallt till personer som stödjer någon i ordinärt boende. Utbildningen är bra att ta del av även om du arbetar med personer som bor på särskilt boende eller i en bostad med särskild service. >Socialstyrelsens utbildning

2. Öppen distansutbildning om brandsäkerhet i hemmet (20 min)

Gå igenom utbildningen, som är framtagen av Brandskyddsföreningen, och gör testet som hör till. >Länk till e-utbildningen som finns tillgänglig.

OBS! Fråga efter vilka brandrutiner som finns på din arbetsplats

Reflektionsfråga

  • Kommer du på några riskfaktorer hos någon som du stödjer i ditt arbete?
  • Kommer du på några riskfaktorer för brand i ditt eget eller någon närståendes hem?

 

Områdesdetaljer

Område: Brand

Kategori: Prioriterat område

Tidsåtgång: cirka 60-70 min

Innehåll: Texter/ljudfiler, länkar och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna