FOU Logotyp

Mutor

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka en minut)

Du som arbetar inom vård och omsorg får inte ta emot något i form av en gåva eller liknande från en person som får stöd av vården och omsorgen. Om personen vill ge dig något, kan det ses som en muta. Det gäller oavsett värdet, till exempel pengar, choklad eller blommor. Det är inte tillåtet att ta emot något i form av gåva eller liknande. Du får heller inte köpa något av, eller sälja något till personen.

Mutbrott kan enligt Brottsbalken 20 kapitel 2 § leda till böter eller fängelse mellan 6 månader och upp till 6 år. Tacka alltid vänligt nej och fråga enhetschefen på din arbetsplats om du är osäker.

 

Senast redigerad 220822

Områdesdetaljer

Område: Mutor

Kategori: Prioriterat område

Tidsåtgång: cirka 2 min

Innehåll: Text/ljudfil

Utvärdering: >Länk till frågorna