FOU Logotyp

Palliativ vård

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 1,5 min)

Palliativ vård

Det här avsnittet är för dig som möter palliativ vård i ditt arbete.

OBS: Om du inte möter palliativ vård i dagsläget
men kan behöva denna kunskap längre fram, återkom gärna till denna sida.

Nu ska du få se 8 korta filmer om omvårdnadsåtgärder i palliativ vård, framtagna av Betaniastiftelsen och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län. Filmerna, som är ungefär sex minuter långa har följande teman: andnöd, illamående, oro/ångest, förvirring, smärta, munvård, trycksår och symtomskattning.

>Se filmerna


Extramaterial

Om du vill ha mer kunskap om munvård vid livets slut, se nedanstående filmer som är framtagna av Högskolan Dalarna.

 

Områdesdetaljer

Område: Palliativ vård

Kategori: Valbart område

Tidsåtgång: cirka 50 min

Innehåll: Text/ljudfil, länkar, filmer och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna