FOU Logotyp

Palliativ vård

Palliativ vård

Det här avsnittet är för dig som möter palliativ vård i ditt arbete.

OBS: Om du inte möter palliativ vård i dagsläget
men kan behöva denna kunskap längre fram, återkom gärna till denna sida.

8 korta filmer om omvårdnadsåtgärder i palliativ vård, framtagna av Betaniastiftelsen och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län. Filmerna, som är ungefär sex minuter långa har följande teman: andnöd, illamående, oro/ångest, förvirring, smärta, munvård, trycksår och symtomskattning.

>Se filmerna

OBS: i Filmen om andnöd använde de fläktar för att underlätta andningen. Vid vård av personerna med covid-19 ska fläktar INTE användas på grund av risk för spridning av viruset i luften.


Extramaterial

Om du vill ha mer kunskap om munvård vid livets slut, se nedanstående filmer som är framtagna av Högskolan Dalarna.