FOU Logotyp

Ergonomi - arbete i vård och omsorg

Arbetsteknik och förflyttningskunskap

Gå igenom avsnittet om arbetsteknik och förflyttningskunskap på >vårdhandboken.se

Belastningsskador är vanliga

Den som arbetar i vården och omsorgen har ofta ett tungt fysiskt arbete i påfrestande arbetsställningar, ibland i trånga utrymmen. Det är vanligt med belastningsskador, särskilt bland undersköterskor. Därför är det viktigt att försöka använda alla tillgängliga hjälpmedel och alltid ta hjälp av en arbetskamrat när uppgiften kräver det.

Man bör se till att få gå på kurs och lära och träna in rätt arbetsteknik. Det är en fördel om man gör det tillsammans med sina arbetskamrater så att man är flera som stöttar varandra i att använda ny teknik och nya hjälpmedel.

Börja med att informera

När man ska hjälpa någon med förflyttning är det bra om man först kan informera om vad och hur man gemensamt ska göra så att personen som behöver hjälp själv kan hjälpa till. Om man väntar in personen kan hon eller han hinna vara delaktig i rörelsen. Hon kan gärna ha ett stadigt bälte runt midjan som man kan ta tag i om det behövs.

Det är en bra teknik att hålla personen som ska förflyttas nära sig och böja på benen i stället för ryggen när man ska hjälpa henne att sätta sig.

Om man ska hjälpa någon att flytta sig i sängen underlättar det om hen ligger, till exempel på en filt. Då kan man dra i filten vid förflyttningen. (Texten ovan är från 1177 vårdguiden)

Reflektionsfrågor

  • Varför är det viktigt att vårdtagaren görs delaktig i samband med förflyttningar?
  • Hur kan förflyttningar under tidspress bli en risk?
  • På vilket sätt är kunskap om förflyttningsteknik en arbetsmiljöfråga?

Se filmen filmen nedan (men inte de som kommer efter på YouTube).

Arbetsmiljöregler/föreskrifter - ergonomi