FOU Logotyp

Diabetes

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 1 min)

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger för mycket socker i blodet. Förutom typ 1-diabetes finns typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes.[1][2]

Hypoglykemi/Insulinkänning

När en person har typ 1-diabetes eller behandlas med vissa läkemedel mot typ 2-diabetes kan personen få hypoglykemi/insulinkänning, vilket är när blodsockret sjunker mycket eller snabbt.[3]

Reflektionsfrågor

 • På vilket sätt kan hypoglykemi/insulinkänning påverka påverka personens livskvalitet?
 • Varför är det viktigt att sköta fötterna vid diabetes
 • Varför är det viktigt att sköta om sår vid diabetes?
 • Varför är det viktigt med munhälsa och tandhälsa vid diabetes?

Se film om hypoglykemi/insulinkänning (ca 3,5 min).

Filmen är framtagen av Sonfi Sverige, som är ett globalt läkemedelsföretag. 

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 4 min)

Diabetes och följdkomplikationer

Vid diabetes finns det risk för flera följdsjukdomar och fysiska komplikationer.

Reflektionsfrågor

 • Varför är det extra viktigt att sköta fötterna vid diabetes?
 • Varför är det extra viktigt att sköta om sår vid diabetes?
 • Varför är det extra viktigt att sköta mun-och tandhälsa vid diabetes?

Insulindos och sjukdom

Vid sjukdomar så som förkylning, feber, urinvägsinfektion och magsjuka kan insulindosering behöva justeras, vilket det gäller att vara uppmärksam på.[1]

Tand och munhälsa

Vid diabetes är det extra viktigt att sköta om munnen och tänderna samt att gå till tandläkaren regelbundet. Anledningen är att ett förhöjt blodsockervärde under lång tid kan göra det lättare att få en tandlossningssjukdom eller hål i tänderna. [1]

Sköt om fötterna

Ett högt blodsockervärde under lång tid ökar risken för försämrad känsel och blodcirkulation i fötterna. Det kan göra att personen får skavsår eller ett sår utan att den märker det. Det tar längre tid för såret att läka. Såret kan också infekteras lättare.

Därför är det viktigt att personen tar hand om sina fötter. Här är några råd:

 • Ha rena strumpor och skor som inte är för trånga.
 • Undersök fötterna regelbundet - finns det förhårdnader, skavsår eller sår?
 • Smörj fötterna med mjukgörande kräm för att inte få torrsprickor.
 • Besök en fotterapeut regelbundet
 • Ta hand om de sår som uppstår. Var uppmärksam ifall ett sår läker långsammare än vanligt eller blir infekterat

Tänk på att ett infekterat sår som inte tas omhand kan leda till kallbrand, även om det är sällsynt.[1]

Risk för andra sjukdomar

Typ 2-diabetes kan leda till att fler sjukdomar uppstår. Det beror på komplikationer i både stora och små blodkärl. Typ 2-diabetes ökar risken för hjärtinfarkt och stroke samt skador på ögats näthinna, njurskador och skador på nerver. Skadorna på nerverna kan ge sämre känsel, oftast i fötter och ben. [1]

I den enskildes HSL-dokumentation står det hur individen medicineras för sin diabetes. Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs endast av personal sm fått delegering.


Extramaterial

Läs mer och se fler korta filmer om diabetes på:

>https://www.insulin.se/om-diabetes/utbildningsfilmer
Filmerna är framtagna av Sonfi Sverige, som är ett globalt läkemedelsföretag .  


Referens

[1]https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/diabetes/diabetes-typ-1/

[2] https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/diabetes/

[3] https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/diabetes/insulinkanning/

Områdesdetaljer

Område: Diabetes

Kategori: Valbart område

Tidsåtgång: cirka 10 min

Innehåll: Texter/ljudfiler, länkar, film och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna