FOU Logotyp

Kvalitetssäkring för den webbaserade introduktionen

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 1,5 min)

Allt innehåll är baserat på kvalitetssäkrade källor såsom Kunskapsguiden, Socialstyrelsen, svenskt demenscentrum, 1177, vårdhandboken, arbetsmiljöverket, Autism- och Aspergerförbundet, Folktandvården, lagtext med mera. Vi anger referenser för varje område.

Vi har löpande använt oss verksamhetsutvecklare och tillförordnad MAS inom vård och omsorg i en Sörmlandskommun (Strängnäs kommun) som referensgrupp bland annat för filmer och vilka områden som bör vara med. Genom referensgruppen valdes vissa filmer bort som inte ansågs motsvara verksamhetens behov.

Vi har paketerat denna kunskap på en och samma webbsida för att underlätta en snabb och smidig introduktion.

Vill du veta mer om utbildningen? Lyssna gärna på FoU-podden om den.

Har du synpunkter?

Har du synpunkter på introduktionsutbildningen, beröm eller förbättringsförslag kontakta oss via formuläret nedan.